Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMÓW

§1 Przedsiebiorca prowadzacy sklep internetowy oraz obowiązywanie niniejszych warunków sprzedaży
§2 Zawarcie umowy
§3 Dostepnosc oraz czas dostawy towarów
§4 Cena
§5 Metody płatnosci
§6 Zastrzezenie wlasnosci
§7 Roszczenia wynikajace z wad rzeczy i odpowiedzialnosc odszkodowawcza
§8 Prawa autorskie i znaki towarowe
§9 Prawo wlasciwe
§10 Informacja w zakresie kosztów telefonicznych
§11 Pouczenie o prawie odstapienia od umowy
§12 Postanowienia końcowe

§ 1 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IEM sp. z o.o. z siedzibą w Podwale 37/38, 50-040 Wrocław osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie danych osobowych jest Łukasz Szczygielski. W sprawie danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: bok@newthetime.pl lub numerem telefonu: +48 538 108 465
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży lub innej umowy zawartej z Administratorem, w tym roszczeń reklamacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).
 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane poza obszar Unii Europejskiej ani organizacjom międzynarodowym. Pani/Pana dane będą jedynie przetwarzane przez podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, tj.: dostawcy usług z branży IT, świadczący usługi księgowe, prawne, przewozu, kurierskie i inne dla Administratora, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2. zgodnie z zawartą umową lub przepisami prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych;
- sprostowania danych;
- usunięcia danych;
- ograniczenia przetwarzania danych;
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędnym warunkiem umownym zawarcia umowy. Niepodanie lub wyrażenie żądania usunięcia danych w zakresie wymaganym przez Administratora, może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sieci komputerowej Administratora, jednak nie będą poddane przetwarzaniu w formie profilowania.
 4. Administrator oświadcza, że przestrzega wyrażonych w RODO zasad:
  1. rzetelności i legalności;
  2. przejrzystości;
  3. ograniczenia celu;
  4. minimalizacji danych;
  5. prawidłowości;
  6. ograniczenia przechowywania;
  7. integralności i poufności;
  8. rozliczalności.
 5. Wszelkie żądania osób, których dane dotyczą, rozpoznawane są niezwłocznie, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych i zasobów Administratora. Maksymalne terminy załatwienia żądań wskazane są w RODO.

 

 

§ 2 Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy oraz obowiązywanie niniejszych warunków sprzedaży

1. Niniejszy sklep internetowy jest własnością oraz jest prowadzony przez IEM sp. z o.o. ul. Podwale 37/38, 50-040 Wrocław NIP 897-178-80-12, adres korespondencyjny IEM sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 53, 49-340 Lewin Brzeski.

2. Sprzedaż produktów podlega wyłącznie niniejszym warunkom sprzedaży. Inne warunki sprzedaży, przede wszystkim warunki sprzedaży pochodzące od klientów, obowiązują tylko wtedy, jeżeli zostaną przez nas uznane.

3. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. IEM sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności, aby produkty oferowane w sklepie internetowym były dostępne oraz ma obowiązek dostarczania produktów wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

4. Język polski jest jedynym wiążącym językiem umowy zawartej pomiędzy kupującym, a IEM sp. z o.o.

5. Sprzedaż następuje jedynie na terytorium Polski, dlatego też adres do rozliczeń i wysyłki musi znajdować się w Polsce.

§ 3 Zawarcie umowy

1. W ramach sklepu internetowego mogą Państwo wybrać z oferty poszczególne produkty oraz poprzez kliknięcie ikonki „do koszyka” zbierać je w elektronicznym koszyku na zakupy. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy, potwierdzą przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży, oraz klikną na ikonkę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do chwili naciśnięcia tej ikonki mogą Państwo w każdej chwili zmienić lub poprawić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia.

2. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą mailową wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia. W potwierdzeniu tym wskazane będą dane Państwa zamówienia, jak również ponownie niniejsze warunki sprzedaży. Jeżeli w ramach składania zamówienia nie wydrukowali Państwo danych dotyczących zamówienia, jak również niniejszych warunków sprzedaży, radzimy Państwu wydrukowanie i zachowanie tego maila w zasobach elektronicznych. Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy; potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu.

3. Do zawarcia umowy na podstawie zamówienia dojdzie, o ile zamówienie zostanie przez nas przyjęte, o czym zostaną Państwo powiadomieni w osobnej wiadomości e-mail. Nie przyjmujemy zamówień od osób poniżej 18 roku życia.

 § 4 Dostępnosc oraz czas dostawy towarów

 1. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u naszych dostawców lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Państwa zamówienia, otrzymają Państwo od nas o tym zawiadomienie drogą elektroniczną w mailu na wskazany przez Państwa adres e-mail. Najpóźniej w terminie 2 (trzech) dni pracujących licząc od daty zawarcia umowy i zostaną zwrócone Państwu pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.

2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w naszym magazynie lub u naszych dostawców.

3. O ile zamówiony przez Państwa towar względnie zamówione przez Państwa towary są dostępne, czas dostarczenia towarów na podany przez Państwa adres w normalnym toku czynności będzie wynosił ok. trzech do pięciu dni roboczych (maksymalnie 1 tydzień) od chwili wpłynięcia Państwa zamówienia. W przypadku jednak, gdy wybiorą Państwo przedpłatę jako metodę płatności, realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu płatności na nasze konto.

4. Dostawy realizowane są na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, m.in. GLS. Dostawy zagraniczne są możliwe po wcześniejszym ustaleniu szczegółów oraz cen dostawy. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy dostępne są w zakładce „Dostawa”.

§ 5 Cena

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym, każdorazowo zawierają obowiązujący podatek VAT.

2. Tytułem kosztów wysyłki pobieramy opłatę za dostarczenie zamówienia w wysokości:

- 13,00 PLN przy płatności w systemie PayU, niezależnie od sposobu dostawy.

- 13,00 PLN przy płatności przelewem tradycyjnym, wybierając wysyłkę kurierem GLS (przedpłata) lub pocztą Polską.

- 16,00 PLN przy płatności za pobraniem, wybierając kuriera GLS

- 0,00 PLN przy odbiorze w sklepie newthetime.pl - IEM sp. z o.o.

 § 6 Metody płatności

1. Przy dokonywaniu zapłaty mogą Państwo korzystać m.in. z następujących form płatności:

- płatność za pobraniem,

- elektroniczne instrumenty płatnicze oferowane przez podmioty trzecie (np. PayU, PayPal). Szczegóły dotyczące metod płatności znajdują się w zakładce "Sposoby płatności".

§ 7 Zastrzeżenie własności

1. Do czasu pełnej zapłaty ceny wysłane przez nas towary pozostają nasza własnością.

§ 8 Roszczenia wynikające z wad rzeczy i odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W zakresie wad prawnych i fizycznych rzeczy obowiązują regulacje ustawowe. Wszelkie informacje o towarach są informacjami o ich właściwościach i nie stanowią gwarancji.

1. 2. Reklamacje składa się w następujący sposób:

a) drogą pocztową na adres:

IEM sp. z o.o.
Ul. Powstańców Śląskich 53
49-340 Lewin Brzeski

lub

b) drogą elektroniczną na adres:

bok@newthetime.pl

Towar należy odesłać na adres:
IEM sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 53
49-340 Lewin Brzeski

W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, zwracamy klientowi cenę i koszt przesyłki.

§ 9 Prawa autorskie i znaki towarowe

1. Prowadzona przez nas strona internetowa, jak również jej cala zawartość, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika, druki, design, filmy, prezentacje, ilustracje, jak również wszelkiego rodzaju oprogramowanie (Software), a także wszystkie oznaczenia i/lub wzory przemysłowe są chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.

§ 10 Prawo właściwe

1. Obowiązuje prawo materialne Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

§ 11 Informacja w zakresie kosztów telefonicznych

1. Koszty, które ponoszą Państwo w związku z kontaktem telefonicznym lub za pośrednictwem email z IEM sp. z .o.o. (newthetime.pl) określane są według stawek Państwa operatora. Nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych.

§ 12 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas IEM sp. z o.o. ul. Podwale 37/38, 50-040 Wrocław, e-mail: reklamacje@newthetime.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towary na adres:
IEM sp. z o.o. - newthetime.pl
Ul. Powstańców Śląskich 53
49-340 Lewin Brzeski

bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
Jeżeli odeślecie nam Państwo towar w ciągu terminu na odstąpienie od umowy bez wyraźnego wskazania, że korzystacie Państwo z ustawowego prawa do odstąpienia, potraktujemy niniejszy zwrot jako odstąpienie od umowy ze wszelkimi opisanymi wyżej skutkami.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej w formie umożliwiającej ich wydruk.

4. Strona internetowa www.newthetime.pl działa w technologii flash/html.

5. Do przeglądania i korzystania ze strony internetowej niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze sklepu internetowego newthetime wymaga przeglądarki internetowej, włączonej obsługi języka Java‌Script i wyskakujących okienek pop-up.

6. IEM sp. z o.o. zakazuje publikowania na swojej stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste IEM sp. z o.o., kontrahentów lub osób trzecich, o ile wprowadzone zostaną funkcjonalności strony internetowej, które umożliwią przekazywanie treści przez klientów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl