Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony, pobierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych zgodnie z prawem, w celu zachowania sfery prywatnej i osobistej. Aby podczas odwiedzin witryny naszego sklepu internetowego czuli się Państwo pewnie, rygorystycznie przestrzegamy przepisów prawnych o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko w ramach uregulowań ustawowych jak i za Państwa zgodą. W przypadku konieczności uzyskania takiej zgody, odpowiedni dokument zostanie przedłożony do wglądu. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć, sposoby na jej cofniecie zostały opisane poniżej.

Następnie chcielibyśmy szczegółowo poinformować o gromadzeniu przez nas Państwa danych osobowych oraz o ich przetwarzaniu. Dane osobowe to dane osobiste lub rzeczowe dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W niektórych sytuacjach wymagamy Państwa danych osobowych na przykład:

– przy zamówieniu (przykładowo nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, informacje dotyczące zamówionych przedmiotów, sposób zamówienia i płatności)

– w przypadku udziału w ankietach lub konkursach

– w przypadku kontaktu z naszą firmą

– podczas subskrypcji lub rezygnacji z Newsletterów

Dane statystyczne, które przykładowo pobierane są podczas odwiedzin w naszym sklepie internetowym i które nie zostaną bezpośrednio połączone z Państwa osobą, i nie są zaliczane do danych osobowych. Dla przykładu prowadzimy statystyki, które strony naszego sklepu są szczególnie chętnie odwiedzane lub ilu użytkowników odwiedza poszczególne strony naszego sklepu. Państwa dane są szczegółowo przetwarzane w przypadku realizacji zamówień, dostawy towarów i realizacji płatności jak i przechowywania dokumentacji zgodnie z ordynacją podatkową i ustawą o ochronie danych osobowych. Poza tym dane osobowe będą również przetwarzane, aby zapobiec nadużyciom naszej strony internetowej.

Oprócz przetwarzania Państwa danych do realizacji zakupów w naszym sklepie korzystamy z nich również w ramach udzielonej nam zgody w celu porozumiewania się z Państwem w sprawie zamówień, określonych produktów lub akcji marketingowych oraz w celu rekomendacji produktów lub usług, które mogłyby Państwa zainteresować. Państwa dane pomagają nam również osobiście podejść do kwestii Państwa zadowolenia z zakupów w naszym sklepie oraz stale podnosić jakość naszych usług.

Państwa dane osobowe, które zapisujemy i przetwarzamy, są pobierane bezpośrednio od Państwa a nie osób trzecich. Jeśli pobieramy dane osobowe w ramach procesów zakupowych, ich transmisja odbywa za pomocą szyfrowanego połączenia SSL (Secure Sockets Layer).

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko wtedy osobom trzecim lub są przekazywane do osób trzecich lub od osób trzecich do nas, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy lub rozliczenia, lub wyrazili Państwo na to wcześniej swoją zgodę. W ramach zamówienia niezbędne dane do jego realizacji i realizacji zlecenia otrzymują na przykład zatrudnieni przez nas usługodawcy (jak np. firmy kurierskie). Wymiana danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich zadania. Inne wykorzystanie informacji jest niedozwolone i nie jest praktykowane przez żadnego z naszych zaufanych usługodawców.
Ponadto możemy także korzystać z Państwa danych w celu przedstawienia na naszej stronie internetowej ofert zgodnych z Państwa indywidualnymi zainteresowaniami. Dane zapisane podczas Państwa odwiedzin naszej witryny oraz w ramach realizacji zakupów zostaną odnośnie tego przeanalizowane, aby zidentyfikować w szczególności te produkty, które mogłyby Państwa zainteresować.
Usunięcie Państwa danych osobowych odbywa się na życzenie, jeśli nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentów i jeśli wystąpili Państwo do nas z takim roszczeniem w przypadku, gdy dane te nie są już konieczne do realizacji celów związanych z ich zapisaniem lub gdy ich zapis jest niedopuszczalny z innych powodów przewidzianych przez prawo.
W przypadku zamiaru odwołania zgody na pobieranie, przetwarzanie lub korzystanie z Państwa danych przez IEM sp. z o.o. zgodnie z zasadami odnoszącymi się do niniejszej ochrony danych w całości lub dla pojedynczych części, mogą Państwo przesłać swoje odwołanie pocztą e-mailową lub listownie na wyżej wymienione adresy. Jednakże nie dotyczy to danych koniecznych do realizacji Państwa zamówienia. Prosimy również zwrócić uwagę na fakt, że jesteśmy ze względów podatkowych zobowiązani do archiwizowania danych z zamówień. Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu nie będziemy więcej wykorzystywać danych, których to dotyczy, do celów innych niż związane z realizacją Państwa zamówienia. Ponadto nie będziemy tych danych przetwarzać ani przekazywać oraz wysyłać kolejnych informacji reklamowych.

Dane statystyczne, które przykładowo pobierane są podczas odwiedzin w naszym sklepie internetowym i które nie zostaną bezpośrednio połączone z Państwa osobą, i nie są zaliczane do danych osobowych. Dla przykładu prowadzimy statystyki, które strony naszego sklepu są szczególnie chętnie odwiedzane lub ilu użytkowników odwiedza poszczególne strony naszego sklepu. Państwa dane są szczegółowo przetwarzane w przypadku realizacji zamówień, dostawy towarów i realizacji płatności jak i przechowywania dokumentacji zgodnie z ordynacją podatkową i ustawą o ochronie danych osobowych. Poza tym dane osobowe będą również przetwarzane, aby zapobiec nadużyciom naszej strony internetowej.
Oprócz przetwarzania Państwa danych do realizacji zakupów w naszym sklepie korzystamy z nich również w ramach udzielonej nam zgody w celu porozumiewania się z Państwem w sprawie zamówień, określonych produktów lub akcji marketingowych oraz w celu rekomendacji produktów lub usług, które mogłyby Państwa zainteresować. Państwa dane pomagają nam również osobiście podejść do kwestii Państwa zadowolenia z zakupów w naszym sklepie oraz stale podnosić jakość naszych usług.
Państwa dane osobowe, które zapisujemy i przetwarzamy, są pobierane bezpośrednio od Państwa a nie osób trzecich. Jeśli pobieramy dane osobowe w ramach procesów zakupowych, ich transmisja odbywa za pomocą szyfrowanego połączenia SSL (Secure Sockets Layer).

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych klienci mają prawo do nieodpłatnej informacji o swoich zapisanych danych, jak i ewentualne prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych.
Ochronę Państwa danych traktujemy bardzo poważnie. Aby zapewnić ochronę przed przekazaniem danych osobowych osobie trzeciej, swoje zapytania w formie pisemnej należy kierować na wyżej wymieniony adres lub adres e-mailowy z podaniem jednoznacznych danych identyfikacyjnych Państwa osoby.

Konto klienta

Jeśli rejestrują się Państwo w celu utworzenia konta klienta, przydzielimy Państwu bezpośredni dostęp zabezpieczony hasłem do zapisanych u nas danych podstawowych (w szczególności tytuł, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail) i danych zamówienia. Rejestracja w naszym sklepie internetowym powinna ułatwić Państwu przyszłe zakupy. Dzięki temu podczas następnego zamówienia Państwa dane adresowe, metody płatności oraz dostawca zostaną wstępnie wybrane. Swoje dane dostępowe należy traktować jako poufne i nie udostępniać ich nieupoważnionym osobom trzecim. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania haseł, chyba że takie niewłaściwe wykorzystanie wynikałoby z naszego działania.

Wyrażają Państwo zgodę na zapisanie wyżej wymienionych danych dotyczących Państwa osoby na koncie klienta.

Taką zgodę na utworzenie konta klienta mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, poprzez przesłanie nam oświadczenia w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres pocztowy lub e-mailowy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W takim przypadku Państwa konto klienta zostanie usunięte. Usunięcie Państwa konta klienta nie ma wpływu na procesy zamówienia i zapisane w związku z tym dane osobowe.

Server Log Files

Nasze serwery automatycznie zapisują w plikach (tzw. server log files) informacje przekazywane nam przez Państwa przeglądarkę. Jest to skala wymiany danych, przekazywane typ i wersja użytkowanej przeglądarki internetowej, stosowanego systemu operacyjnego, wcześniej odwiedzanych stron, adres IP komputera oraz moment czasowy połączenia z serwerem. IEM sp. z o.o.  nie ma możliwości przyporządkowania tych danych określonym osobom. Ponadto dane te nie są gromadzone z innymi źródłami danych; po krótkim czasie zostaną one automatycznie usunięte. Uzyskane z ten sposób dane analizowane są wyłącznie w celach statystycznych i nie można ich z Państwem połączyć. Ich analiza ma za zadanie dalsze udoskonalanie surfowania po naszych stronach internetowych.

 
Adresy IP użytkowników po zakończeniu korzystania z nich zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. Podczas anonimizacji adresy IP zostają tak przekształcone, że nie można już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo można tego dokonać jedynie niewspółmiernie dużym nakładem czasu, kosztów i sił.
Analizujemy rejestry związane z plikiem Logfile w postaci zaszyfrowanej, aby w dalszym ciągu ulepszać naszą ofertę i sklep internetowy pod kątem technicznym i przyjaznej obsługi dla użytkownika oraz w celu szybszego znajdowania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera.
Formularz kontaktu

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktu na naszej stronie internetowej, pobierane są następujące dane:
– Adres e-mail
– Treść zapytania
– Przedmiot zapytania
Ponadto wraz z zapytaniem pobierane są jeszcze następujące dane z Państwa wyszukiwarki:
– Data wysłania zapytania
– Godzina wysłania zapytania
– Adres IP Państwa komputera
– Używana przeglądarka i jej wersja
– Wielkość ekranu (szerokość razy wysokość w pikselach)
– Wielkość okna przeglądarki (szerokość razy wysokość w pikselach)
– Aktywowane zapisywanie cookies w przeglądarce (t/n)
Zapisywanie adresów IP

Nasz sklep internetowy zapisuje podczas niektórych procesów z przyczyn prawnych adresy IP odwiedzających w pełnej postaci wraz z godziną i datą. Odbywa się to podczas subskrypcji Newslettera oraz podczas tworzenia konta klienta.

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na zapisanie podczas subskrypcji Newslettera Państwa adresu IP wraz z godziną i datą rejestracji i na połączenie wymienionych danych osobowych umożliwiające otrzymanie Newslettera. Zapis ten w przypadku zakwestionowania wysyłki Newslettera przez odbiorcę służy za dowód na to, że posiadacz adresu e-mail, do którego został wysłany Newsletter, zarejestrował się sam. W przypadku stanowiącej nadużycie rejestracji przez osobę trzecią bez zgody posiadacza adresu e-mail zapis ten pomaga w ustaleniu sprawcy.
Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, poprzez przesłanie nam oświadczenia w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres pocztowy lub e-mailowy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W takim przypadku nie będzie więcej możliwości przesłania do Państwa Newslettera.
Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na zapisanie podczas tworzenia konta klienta i podczas każdej operacji zamówienia Państwa adresu IP wraz z godziną i datą rejestracji i na połączenie go z wymienionymi danymi osobowymi. Zapis ten służy wyłącznie jako dowód, w przypadku nadużycia, pomagający w ustaleniu sprawcy.
Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, poprzez przesłanie nam oświadczenia w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres pocztowy lub e-mailowy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W związku z tym, że oferujemy konta klienta, tylko wtedy, gdy można zapisać adres IP, Państwa konto zostanie usunięte.
Przekazania numeru telefonu dostawcy usług kurierskich.

Jeśli zdecydowali się Państwo na dostawę za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie Państwa numer telefonu, przekazany nam w ramach zamówienia, zostanie podany firmie kurierskiej, która wykorzysta go w ramach procesu dostawy paczki, w celu powiadomienia Państwa o dostarczeniu zamówienia. Będzie korzystał z podanych numerów telefonów wyłącznie w celu poinformowania o dostarczeniu paczki i nie przekaże ich nieupoważnionej osobie trzeciej.
Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na przekazanie Państwa numeru telefonu firmie kurierskiej wyłącznie w celu powiadomienia o dostawie. W ramach niniejszej zgody zgadzają się Państwo również na przesłanie właściwych numerów telefonu. Niniejszą zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać dla przyszłych zamówień poprzez wybranie innego sposobu dostawy przez innego dostawcę.
Zapisywanie plików cookie

W czasie odwiedzin na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie. W przypadku cookie chodzi o małe pliki, które zapisywane są na Państwa komputerze i zawierają pewne ustawienia i dane potrzebne do wymiany między naszym systemem, a Państwa przeglądarką. Zapisywanie plików cookie pomaga nam przygotować dla Państwa odpowiednie oferty i ułatwia Państwu korzystanie z witryny np. dzięki zapisaniu pewnych informacji nie muszą Państwo ponownie ich wprowadzać.
Rozróżniamy 2 rodzaje plików cookie tak zwane „cookie sesyjne”, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz „cookie czasowe/stałe”, które zapisywane są na dysku na dłuższy okres czasu. Większość używanych przez nas plików to cookie sesyjne, które po zakończonej sesji przeglądarki (koniec sesji) są automatycznie usuwane z Państwa komputera. Pliki cookie są na przykład potrzebne, aby móc zaoferować Państwu funkcję koszyka na wielu stronach witryny.
Ponadto używamy także plików cookie, które po zakończeniu sesji przeglądarki pozostają na Państwa komputerze. Przy kolejnej wizycie automatycznie zostanie wykryte, że Państwo odwiedzili już naszą stronę i jaki rodzaj wprowadzania danych i ustawień preferują. Pliki cookie czasowe czy też stałe (okres istnienia 1 miesiąc do 10 lat) zostają zapisane na Państwa twardym dysku, a następnie automatycznie usuwane po określonym czasie. Pliki cookie służą w szczególności do tego, abyśmy mogli przygotować ofertę skuteczniejszą, bezpieczniejszą oraz bardziej przyjazną dla użytkownika. Dzięki tym plikom możliwe jest na przykład wyświetlanie na stronie informacji dobranych specjalnie do Państwa zainteresowań. Jedynym celem tych plików cookie jest jak najlepsze dopasowanie naszej oferty do życzeń klienta i umożliwienie Państwu jak najbardziej komfortowego surfowania po naszej stronie.
Akceptowanie plików cookie nie jest wymogiem odwiedzin naszej strony internetowej. Jednakże chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę, że korzystanie z funkcji koszyka i zamawianie produktów możliwe jest tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na zainstalowanie plików cookie.
W stosowanych przez nas plikach cookie nie są zapisywane żadne dane osobowe. Dlatego stosowanych przez nas plików cookie nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby, a tym samym również nie do Państwa. Podczas aktywacji cookie otrzymują numer identyfikacyjny. W żadnym momencie nie istnieje możliwość przyporządkowania Państwa danych osobowych do tego numeru identyfikacyjnego i taka operacja nie jest podejmowana. W żadnym momencie nie są pobierane Państwa nazwisko, adres IP lub podobne dane, które mogłyby umożliwić przyporządkowanie cookie do Państwa osoby. Na podstawie technologii cookie otrzymujemy wyłącznie zanonimizowane informacje, na przykład o tym, jakie strony odwiedzono, jakie produkty oglądano itp.
Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na wprowadzenie, zapisanie i korzystanie z tak zwanych plików cookie i przez to pobieranie Państwa danych użycia. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na zapisanie Państwa danych w plikach cookie po zakończeniu sesji wyszukiwarki i przywołanie ich na przykład podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie internetowej.
Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, poprzez zmianę ustawień przeglądarki pozwalającą na zablokowanie zapisywania plików cookie, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W przeglądarce mogą Państwo ustawić, że zapisywanie cookie akceptowane jest wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody. Zwracamy uwagę, że odwołanie Państwa zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych przez cookie jest skuteczne tylko na tym komputerze i dla tej przeglądarki, w których dokonano odpowiednich ustawień.
Integracja wtyczek społecznościowych

Na naszych stronach stosuje się tak zwane „wtyczki społecznościowe” serwisów społecznościowych jak Facebook  i Twitter . Wtyczki społecznościowe rozpoznać można po logo, które zamieszczone jest na stronach Twitter.com () i Facebook.com ().
Po wywołaniu strony naszej witryny internetowej zawierającej takie wtyczki społecznościowe, zostaje ustanowiony bezpośredni link do serwerów Facebooka i Twittera. Będą one przekazywać obraz wtyczki widoczny dla Państwa i związane z nim funkcje bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która zintegruje je na naszej stronie internetowej. Jeśli w danym momencie będą Państwo zalogowani do internetowego portalu społecznościowego przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, informacja, że odwiedzają Państwo naszą stronę zostanie przesłana do tego portalu, gdzie zostanie ona przypisana do Państwa konta użytkownika. Podczas interakcji z wtyczką społecznościową, tj., na przykład, podczas skorzystania z funkcji „Like” na Facebooku lub funkcji "Tweet this" na Twitterze, zawartość naszych stron będzie podłączona do Państwa profilu na Facebooku lub Twitterze.
Jeśli nie są Państwo członkiem internetowych portali społecznościowych lub wylogowali się z tych portali przed odwiedzinami w naszym sklepie, wówczas przynajmniej Państwa adres IP będzie przekazywany i tam przechowywany.
Zwracamy uwagę, że treść i zakres danych, które pobierane są poprzez wtyczki społecznościowe bezpośrednio z Facebooka i Twittera i tam przekazywane jak i okres 250-dniowy przechowywania oraz cel użytkowania ustalane są wyłącznie przez tych dostawców. IEM sp. z o.o. nie ma przy tym żadnego wpływu na zawartość tych wtyczek ani na transmisję informacji. Dokładniejsze informacje można uzyskać czytając informacje dotyczące ochrony danych przygotowane przez dostawcę (i).
Na naszych stronach znajdą Państwo także zewnętrzne linki do naszego kanału na YouTube. Jeśli korzystają Państwo z linków, prosimy o opuszczenie naszej witryny. Zwracamy uwagę, że dla zlinkowanych stron internetowych operatorów zewnętrznych obowiązują inne zasady ochrony prywatności i odpowiedzialności. Zapisywanie i korzystanie z danych przez operatorów stron, które pobierane są podczas korzystania ze zlinkowanych stron może przekraczać zakres niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Ponieważ nie jesteśmy operatorem stron internetowych, nie możemy również brać odpowiedzialności za nieumieszczone przez nas tam treści innych stron internetowych.
Newsletter / Reklama produktów

Jeśli nie są Państwo naszymi klientami, ale zamówili jeden lub kilka Newsletterów lub inne oferty informacyjne, zapisujemy Państwa dane (imię, nazwisko, formę grzecznościową, adres e-mail i datę urodzenia) w celu przygotowania oferty i przesłania Newslettera. Jeśli są już Państwo naszym klientem, możemy ponadto przetworzyć Państwa dane z zamówień i – o ile nam wiadomo – na podstawie Państwa odwiedzin na naszych stronach, aby przesłać Państwu oferty sklepu internetowego newthetime.pl dopasowane do Państwa zainteresowań.
Do przesłania Newslettera stosujemy tzw. metodę Double Opt-In, to znaczy, że przesyłamy Państwu e-mailem Newsletter dopiero wtedy, gdy Państwo wyraźnie zgodzą się na aktywowanie takiej usługi. Prześlemy do Państwa e-mail informacyjny z prośbą o kliknięcie na zawarty w nim link, potwierdzający Państwa zgodę na otrzymanie Newslettera.
Wyrażają Państwo zgodę w ramach zamówienia Newslettera, że w ramach metody Double-Opt-In prześlemy Państwu e-mail z linkiem potwierdzającym Państwa zgodę i po otrzymaniu potwierdzenia zapiszemy Państwa adres e-mailowy i pozostałe wyżej wymienione dane i będziemy przesyłać Newsletter aż do odwołania.
Ponadto wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez nas z wyżej wymienionych danych pochodzących z relacji z klientem, z Państwa odwiedzin na stronach internetowych i udziału w ankietach dla celów najlepszego dopasowania Newslettera do Państwa zainteresowań.
Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, poprzez przesłanie nam oświadczenia w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres pocztowy lub e-mailowy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. Alternatywnie mogą Państwo kliknąć na link znajdujący się pod informacją „Rezygnacja z Newslettera”, który znajduje się we wszystkich e-mailach reklamowych wysłanych przez sklep internetowy newthetime.pl
Jako klient newthetime.pl otrzymują Państwo od nas e-mailem Newsletter i rekomendację produktów. Rekomendacje te otrzymują Państwo od nas niezależnie od tego, czy są abonentem Newslettera. W ten sposób chcemy Państwa poinformować o naszych ofertach produktów, które mogłyby Państwa zainteresować na podstawie ostatnich zakupów. Kierujemy się przy tym ściśle do przepisów prawa. Jeśli nie zamówili Państwo Newslettera ani żadnej innej oferty informacyjnej, możemy wysłać do Państwa rekomendację e-mailem jedynie wtedy, gdy otrzymaliśmy od Państwa adres e-mail w związku z zakupem towaru, a Państwo pomimo jasnej i wyraźnej informacji o możliwości odmowy w każdym momencie nie wyrazili takiej woli. Prześlemy Państwu e-mailem tylko reklamę towaru podobnego do zakupionego towaru, a danych nie przekażemy osobom trzecim.
Chodzi tu o prawnie domniemaną zgodę wyrażoną w związku z relacjami z klientem. Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, poprzez przesłanie nam oświadczenia w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres pocztowy lub e-mailowy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. Alternatywnie mogą Państwo kliknąć na link znajdujący się pod informacją „Rezygnacja z Newslettera”, który znajduje się we wszystkich Newsletterach wysłanych przez sklep internetowy newthetime.pl
Reklama indywidualna

Informacje, które od Państwa otrzymujemy pomagają nam stale poprawiać jakość procesu zakupów oraz organizować go w sposób zindywidualizowany i przyjazny dla klienta. Informacje przekazane przez Państwo i automatycznie wygenerowane będą służyć, w ramach wyrażonej przez Państwa zgody, do przygotowania reklamy e-mailowej lub przesyłanej pocztą dopasowanej do Państwa i Państwa zainteresowań, jak na przykład specjalne wydanie Newslettera lub rekomendacje produktów. Korzystamy z zapisanych u nas informacji o Państwu i schematach korzystania z naszych stron internetowych jak data, czas trwania odwiedzin na stronie głównej, informacje o komputerze i połączeniu internetowym, systemie operacyjnym, platformie i produktach, które Państwo oglądali, Państwa zamówieniach, zwrotach i reklamacjach oraz informacje dotyczące wysłanych e-maili, jak na przykład potwierdzenia otrzymania i przeczytania e-maili.
Informacje te wykorzystujemy wyłącznie w postaci zanonimizowanej. Dzięki analizie i ocenie tych informacji możemy poprawiać naszą witrynę oraz ofertę internetową jak i przesłać Państwu spersonalizowaną reklamę. To znaczy reklamę, która rekomenduje produkty, które mogłyby rzeczywiście Państwa zainteresować. Naszym celem jest przygotowanie dla Państwa bardziej użytecznej i ciekawszej reklamy. Dlatego też ocena i analiza zebranych od Państwa zanonimizowanych danych pomaga nam w tym, aby nie wysyłać Państwu reklam na chybił trafił. Co więcej przesyłać będziemy reklamę, odpowiadającą Państwa zainteresowaniom. Porównujemy na przykład, które z naszych e-maili reklamowych są otwierane, aby uniknąć wysyłania niepotrzebnych wiadomości.
Wyrażają Państwo zgodę na powiązanie danych przekazanych nam przez Państwo, danych dotyczących zamówienia oraz zanonimizowanych danych używania naszych stron internetowych i danych z wysyłki Newslettera z Państwa adresem e-mailowym w celu przedstawienia spersonalizowanej reklamy i/lub ofert i usług specjalnych.
Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, poprzez przesłanie nam oświadczenia w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres pocztowy lub e-mailowy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. Oczywiście także w każdej indywidualnej reklamie znajduje się link rezygnacji.
Rekomendacje osobiste na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej wyświetlane dla Państwa będą rekomendacje odnoszące się do komputera, z którego Państwo korzystacie. Dotyczą artykułów, które już raz Państwo na naszej stronie internetowej oglądali, wyszukiwali lub kupili. Te informacje są przy tym anonimizowane i zapisywane w pliku cookie. Państwa dane osobowe jak np. nazwisko, data urodzenia i adres nie zostaną zapisane a identyfikacja Państwa nie jest możliwa.
Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na zainstalowanie na Państwa komputerze w wyżej wymienionym celu plików cookie i dzięki temu pobranie, zapisanie i korzystanie z danych użycia. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na zapisanie Państwa danych po zakończeniu sesji wyszukiwarki i przywołanie ich na przykład podczas kolejnych odwiedzin naszej witryny.
Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, poprzez zmianę ustawień przeglądarki pozwalającą na zablokowanie zapisywania plików cookie, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W przeglądarce mogą Państwo ustawić, że zapisywanie cookie akceptowane jest wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody. Zwracamy uwagę, że odwołanie Państwa zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych przez cookie jest skuteczne tylko na tym komputerze i dla tej przeglądarki, w których dokonano odpowiednich ustawień. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie będziemy mogli już zaoferować na stronie internetowej dopasowanej do Państwa rekomendacji produktów.
Śledzenie sieci

Po naszej stronie zbierane i zapisywane są informacje dotyczące poruszania się po naszych stronach www do celów marketingowych w zanonimizowanej postaci. Nasz sklep internetowy korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Adobe (onlinetargeting). Adobe Analytics korzysta z tzw. plików cookie i web bugów, które są pobierane z Państwa komputera lub tam zapisane i umożliwiają analizę korzystania z ofert sieciowych i nawigacji po naszym sklepie internetowym przez Państwa (tzw. informacje dotyczące sesji). Pliki cookie i web bugi pozwalają nam w zanonimizowanej postaci przeanalizować surfowanie. Prowadzimy na przykład statystyki na temat, które strony naszego sklepu są szczególnie chętnie odwiedzane lub ilu użytkowników odwiedza poszczególne strony naszego sklepu, z jakiego miasta pochodzi odwiedzający stronę, jakiego rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego używa i jakie strony odwiedził podczas swojej obecności w sieci.
Tak pozyskane informacje z sesji są przenoszone na serwer Adobe Analytics w Unii Europejskiej, tam zostają zapisane i przetwarzane. Na podstawie tych informacji Adobe Analytics ocenia informacje sesyjne dla danego komputera podczas Państwa odwiedzin naszego sklepu internetowego, aby przygotować sprawozdanie z Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Ewentualnie Adobe przesyła te informacje dalej, jeśli jest to wymagane przez prawo lub osoba trzecia przetwarza te dane na zlecenie Adobe. Adobe w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP Państwa komputera z innymi danymi w Adobe.
W żadnym wypadku pozyskane przy tym dane nie mogą być wykorzystane, by zidentyfikować odwiedzającego tę stronę internetową. Zebrane dane wykorzystywane będą wyłącznie do ulepszenia oferty. Dlatego też wszystkie adresy IP będą skracane tak, by mogły być przetwarzane tylko w zanonimizowanej postaci. Inne wykorzystanie lub przekazanie osobom trzecim nie ma miejsca.
Wykorzystujemy oceny, które nie pozwalają na zidentyfikowanie osób fizycznych, lecz tylko odnoszące się do zastosowanego komputera w celu ulepszenia ofert w sieci, w szczególności dla Państwa, na podstawie zainstalowanych na Państwa komputerze plików cookie i web bugów, dzięki którym możemy przyporządkować schematy korzystania dla danego komputera z naszej strony internetowej i umożliwić optymalne korzystanie z niej.
Wyrażają Państwo zgodę na zainstalowanie na Państwa komputerze plików cookie i web bugów, aby móc poddać analizie Państwa schematy korzystania z naszej witryny i móc na tej podstawie przedstawić na naszej stronie oferty i przesłać informacje, które mogłyby być dla Państwa interesujące.
Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, poprzez przesłanie nam oświadczenia w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres pocztowy lub e-mailowy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W takim przypadku nie będziemy już zapisywać ani analizować Państwa odwiedzin na naszych stronach.
Dodatkowo Adobe umożliwia Państwu zarządzanie naszymi możliwościami korzystania z informacji sesyjnych, które korzystają z plików cookie zainstalowanych przez domeny Adobe Analytics 2o7.net i omtrdc.net. Poprzez te domeny Adobe Analytics będzie wykonywał usługi polegające na ocenie zainstalowanych na Państwa komputerze plików cookie i dostarczał nam przez to informacji. Jeśli Państwo nie życzą sobie, żeby Adobe Analytics zbierał i analizował informacje sesyjne na temat odwiedzin z Państwa komputera, mogą Państwo złożyć swoje odwołanie poprzez następującą metodę rezygnacji (opt-out):
Kliknij tutaj, aby wyłączyć pliki śledzenia przez pliki cookie 2o7.net i omtrdc.net (opt-out).
Mogą Państwo także zupełnie wyłączyć analizę schematów korzystania wykonywaną przez Adobe poprzez pobranie i zainstalowanie oferowanej przez Adobe dezaktywacji dodatków Add-on. Szczegóły dotyczące dezaktywacji Add-on jak i bliższe informacje na temat ochrony prywatności dla Adobe Analytics oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych znajdą Państwo w Adobe Privacy Center pod:
Zwracamy uwagę, że metoda rezygnacji opt-out oraz instalacja dezaktywacji Add-on są skuteczne dla tego komputera i dla tej przeglądarki, dla których je przeprowadzono.
W związku z takim odwołaniem nie będą zapisywane żadne dane na temat schematów korzystania podczas odwiedzin naszej witryny dla danego komputera i przeglądarki, a zapisane już dane nie będę dalej wykorzystywane. Zwracamy uwagę, że skorzystanie z prawa do sprzeciwu również następuje poprzez zapisanie pliku cookie na Państwa komputerze. Plik ten zawiera jedynie informacje o Państwa sprzeciwie dotyczącym korzystania z danych. Rezygnacja więc będzie możliwa tylko wtedy i tak długo, jak długo będą Państwo akceptować pliki cookie swojej przeglądarki. Jeśli pliki te zostaną usunięte, nie będziemy już mogli dowiedzieć się o Państwa sprzeciwie i brać go pod uwagę. Ten plik cookie należy pozostawić na swoim komputerze, aby Państwa sprzeciw był włączony na stałe. Jeśli usuną Państwo plik cookie opt-out, należy na nowo przeprowadzić rezygnację. Podobnie należy przeprowadzić rezygnację opt-out dla każdego komputera i przeglądarki, z których Państwo korzystacie. Ponadto mogą Państwo całkowicie zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat należy skorzystać z funkcji pomocy swojej przeglądarki internetowej.
Ta strona używa Google Analytics, internetowego serwisu analitycznego udostępnianego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe cookie tzw. „ciasteczka”, które zapisują się na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę aktywności na stronie internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam gromadzone. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, adres IP użytkownika Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, dla sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki; jednakże zwracamy użytkownikom uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będą mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto użytkownicy mogą zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej (z Państwa adresem IP włącznie) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki znajdującej się pod niżej wymienionym linkiem.
Aktualny link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Firma Exactag GmbH gromadzi i zapisuje na tej stronie internetowej i jej podstronach dane dla celów marketingowych i optymalizacyjnych. Dzięki tym danym można utworzyć zanonimizowane profile użytkowników. Tutaj można zainstalować pliki cookie i technologię nazywaną Ipless Key. Technologia Ipless key zapisuje zmienne otoczenia przeglądarki internetowej w bazie danych, bez zapisywania takich danych jak adres IP. Ta metoda umożliwia ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Pobrane dzięki technologii Exactag dane nie będą wykorzystywane do zidentyfikowania osoby odwiedzającej tę witrynę, bez oddzielnie udzielonej zgody osoby zainteresowanej, a dane osobowe nie będą z zasady pobierane.
W każdej chwili mogą Państwo odwołać ze skutkiem na przyszłość swoją zgodę na zapisywanie pobranych anonimowo danych na temat odwiedzin. Aby zapewnić niniejsze wyłączenie zapisywania danych, w Państwa przeglądarce zostanie zainstalowany plik cookie. Plik ten nosi nazwę „optout” i zostanie zainstalowany przez exactag.com. Do czasu obowiązywania sprzeciwu nie można usuwać tego pliku.
Odmowę można włączyć poprzez następującą stronę:
http://www.exactag.com/en/datenschutz/
Retargeting

Wykorzystujemy internetową technologię retargetingu. Umożliwia ona wyświetlenie na innych stronach internetowych spersonalizowanej, skierowanej na zainteresowania reklamy poprzez banery reklamowe naszych partnerów internetowych. Dzięki temu możemy trafić do Państwa z konkretną reklamą, jeśli interesowali się Państwo już naszym sklepem i naszymi produktami. Wyświetlanie reklamy odbywa się podczas retargetingu na podstawie analizy plików cookie poprzednich schematów korzystania. Oczywiście również tym razem nie są zapisywane żadne dane osobowe i korzystanie z technologii retargetingu odbywa się oczywiście z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
Wyrażają Państwo zgodę na zainstalowanie na Państwa komputerze plików cookie, aby móc wyświetlać na innych stronach internetowych, poprzez banery reklamowe naszych partnerów reklamowych, reklamę konkretnych produktów, które mogłyby być dla Państwa interesujące.
Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, poprzez odrzucenie nowych plików cookie i wyłączenie już pobranych plików w pasku menu Państwa przeglądarki internetowej za pomocą funkcji pomocy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. Należy pamiętać, że sprzeciw ten jest skuteczny tylko dla tej przeglądarki i komputera, dla którego odrzucono możliwość instalacji nowych i już pobranych plików cookie.
Wyłudzanie informacji

W Internecie ciągle dochodzi do prób wyłudzania informacji. Chodzi tu o przesyłanie z zamiarem oszustwa fałszywych e-maili, które wykorzystują znak newthetime.pl jako znak domniemanego nadawcy. Przygotowanie i wysyłanie takich e-maili nie jest realizowane przez newthetime.pl, dlatego też nie mamy wpływu na ich wysyłkę. Ponieważ należy przy tym założyć, że takie fałszywe wiadomości mogą zawierać wirus, odradzamy z całą stanowczością otwierania załączonych plików lub linków i ewentualnego ujawniania swoich danych osobowych. Zalecamy do bezzwłocznego usunięcia takiej wiadomości. W przypadku niepewności prosimy o skontaktowanie się z nami pod wyżej podany numer telefonu lub przesłanie do nas e-maila.
Reklama IEM Sp. z o.o.

W interesie optymalnego utworzenia sieci handlu w Internecie i poza nim chcielibyśmy, aby zezwolili Państwo  IEM Sp. z o.o. na przesyłanie pocztą reklamy naszych produktów. Wyżej wymienione przedsiębiorstwo może wykorzystać dane adresowe wyłącznie do tego celu i nie może przekazać ich osobom trzecim.
Możemy ponadto przetworzyć Państwa dane z zamówień i – o ile nam wiadomo – na podstawie Państwa odwiedzin naszej witryny, aby wyselekcjonować adres i przesłać Państwu oferty IEM Sp. z o.o. dopasowane do Państwa zainteresowań.
Wyrażają Państwo zgodę na wyżej wymienione wyselekcjonowanie i przekazanie Państwa nazwiska wraz z tytułem oraz Państwa adresu dla wyżej wymienionego celu.
Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, poprzez przesłanie nam oświadczenia w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres pocztowy lub e-mailowy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku IEM Sp. z o.o. nie będzie już mogła przesłać żadnej reklamy.
do góry


 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl